OUR PARTNERS

PLATINUM PARTNERS:

 

 

GOLD AND SILVER PARTNERS:

 

 

 

 

Innofactor is one of the leading Nordic IT solution providers focused on Microsoft platforms. Innofactor delivers business critical solutions and maintenance services as a system integrator and develops its own software products and services. Innofactor’s own product development is focused on Microsoft based cloud solutions. Innofactor's customers include over 1,000 private and public sector organizations in Finland, Sweden, Denmark, and elsewhere in Europe. The company has over 500 motivated and skilled employees in several locations in Finland, Sweden and Denmark. From 2011 to 2015, Innofactor's annual net sales growth has been 35% on average. Microsoft has named Innofactor Plc as the Finnish Partner of the Year in 2015. Innofactor was also selected into the Microsoft’s international finals in two categories. The Innofactor Plc share is listed in the technology section of the main list of NASDAQ Helsinki Oy.

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Innofactorin oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoftin pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja muualla Euroopassa. Yrityksessä työskentelee yli 500 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Vuosina 2011–2015 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 35 %. Microsoft nimesi Innofactor Oyj:n vuoden kumppaniksi Suomessa vuonna 2015. Innofactor valittiin myös Microsoftin kansainväliseen finaaliin kahdessa sarjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia.

ILMARINEN

Ilmarinen’s task is to ensure that close to 900,000 people employed in Finland receive the pension they earned from employment. Backed by 580 experts in the field, we help our client companies to succeed and their employees to enjoy their work and spend their retirement in the best possible state of health. Our share of the market amounts to approximately one third and we have investment assets of more than EUR 35 billion to cover pension liabilities. For more information, please visit: www.ilmarinen.fi

 

Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että lähes 900 000 suomalaista saa työstään ansaitsemansa eläkkeen. 580 asiantuntijan voimin autamme asiakasyrityksiämme menestymään, työntekijöitä viihtymään työssään ja viettämään eläkepäiviään mahdollisimman hyväkuntoisina. Markkinaosuutemme on noin kolmannes ja eläkevastuiden katteena meillä on yli 35 miljardin euron sijoitusomaisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi.

 

MYINFOMONITOR MANAGES DAILY WORK IN AN AGILE AND LEAN WAY WITH VISUAL ACTION BOARDS


We believe that every employee at every office should have an unobstructed view to his or her work. This is exactly what Myinfomonitor does: with a better visual management of a team's or person's work, less time is used to plan what to do next and more on doing the things that matter. Myinfomonitor gives every level in the organization a clear view to the current situation and what is happening in the future. A great quick way to implement lean practices such as continuous improvement quality management across the organization.

 

Elisa is a telecommunications, ICT and online service company serving 2.3 million consumer, corporate and public administration organisation customers. Our vision is to be a recognised international provider of digital services and brand of excellence. We provide services for communication and entertainment, and tools for improving operating methods and productivity of organisations.In Finland Elisa is the market leader in mobile subscriptions. Our cooperation with Vodafone and Telenor enables globally competitive services to our customers.

Elisa is listed on Nasdaq Helsinki Large Cap with over 200 000 shareholders. Elisa's revenue in 2015 was 1.57 billion euros and it employed 4,100 people.

 

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Visiomme on olla arvostettu kansainvälinen digitaalisten palveluiden tarjoaja ja erinomaisuuden esimerkki. Tarjoamme palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien markkinajohtaja. Yhteistyömme Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa asiakkaillemme kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut.

Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 1,57 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 100.

 

LähiTapiola on Suomen suurimpia ja vakavaraisimpia finanssialan yrityksiä. Tarjoamme vakuuttamisen ja varainhoidon ratkaisut kaiken kokoisille yrityksille, yrittäjille, henkilöasiakkaille sekä maa- ja metsätiloille. Yhtiöryhmämme muodostuu 20 alueellisesta yhtiöstä, joiden avulla varmistamme paikallisen ja henkilökohtaisen palvelun omistaja-asiakkaillemme. Työeläkevakuutuksissa yhteistyökumppaninamme on Elo. Lue lisää: www.lahitapiola.fi

 

LocalTapiola is one of the largest and most solvent financial groups in Finland. We produce insurance and asset management services for companies, self-employed persons, personal customers as well as farms and forest estates. The group includes 20 regional companies offering the owner-customers local and personal services. Our cooperation partner in employee pension insurance is Elo. Further information: www.lahitapiola.fi

M-Files enterprise information management (EIM) solutions eliminate information silos and provide quick and easy access to the right content from any core business system and device. M-Files achieves higher levels of user adoption resulting in faster ROI with a uniquely intuitive approach to EIM that is based on managing information by "what" it is versus "where" it's stored. With flexible on-premises, cloud and hybrid deployment options, M-Files places the power of EIM in the hands of the business user and reduces demands on IT by enabling those closest to the business need to access and control content based on their requirements. Thousands of organizations in over 100 countries use the M-Files EIM system as a single platform for managing front office and back office business operations, which improves productivity and quality while ensuring compliance with industry regulations and standards, including companies such as SAS, OMV and NBC Universal. For more information, visit www.m-files.com.

 

M-Files tarjoaa älykkäitä ja tehokkaita tiedonhallinnan ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot saavuttavat merkittäviä liiketoimintaetuja tehostamalla toimintaansa, prosessienhallintaa sekä integroimalla eri järjestelmien tuottaman tiedon yhteen. M-Files-ohjelmistot edustavat uutta lähestymistapaa tiedonhallintaan, jossa tietoa hallitaan sisällön, kontekstin ja metatietojen avulla. Tämän ansiosta käyttäjät löytävät nopeasti oikean tiedon laitteesta, ajasta ja paikasta riippumatta. M-Filesia voidaan käyttää pilvessä, omassa konesalissa tai näiden yhdistelmänä (hybridi).

Tuhannet yritykset yli 100 maassa käyttävät M-Filesia parantaakseen tietotyön laatua ja tuottavuutta sekä täyttääkseen tiedonhallintaan liittyviä standardeja ja vaatimuksia. M-Files on käytössä yli 1 000 organisaatiossa Suomessa. Asiakkaita ovat muun muassa SSAB, Gasum,

Caverion, SAS, Kemira, Patria ja Securitas. Lisätietoja: www.m-files.fi

SGS is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company. SGS is recognized as the global benchmark for quality and integrity. With more than 85,000 employees, SGS operates a network of over 1,800 offices and laboratories around the world. In Finland SGS employs nearly 200 experts.

 

SGS on maailman johtava tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyritys. Meidät tunnetaan kaikkialla maailmassa laadusta ja luotettavuudesta. Meillä on yli 85 000 työntekijää, ja maailmanlaajuinen verkostomme kattaa yli 1 800 toimipaikkaa ja laboratoriota. Suomessa SGS työllistää lähes 200 asiantuntijaa.

SOL is a capable, innovative and international family business in the service industry. SOL Service solution groups the different services together, into a seamless support service solution. Service Solution is package consisting of the property services, personnel services, laundry services, cleaning services, office services and security services.

We want each of the service to represent the absolute top in its field and provide our customer with positive experiences.

We act responsibly, quickly and cost-efficiently, respecting the environment and providing the best customer service. We want to be the superior service partner for our customers in all of our services.

the LEAN - Get it right the first time model is at the heart of service’s operating model at SOL. The LEAN principle is realised in customer locations as well as in all of SOL’s own processes. Lean thinking is based on a management philosophy with the object of improving the value (quality) experienced by the customer and the flow of the process by decreasing waste.

The lean philosophy helps you to recognise and eliminate waste, improve customer value (quality), shorten turnaround times and minimise costs. Waste can be anything that increases costs or duration (time) without adding to the added value. 

“Getting it right the first time means acting according to the Operating System”

 

SOL on osaava, monipuolinen ja kansainvälinen palvelualan perheyritys. SOL Palveluratkaisu rakentuu kiinteistöpalveluista, pesulapalveluista, siivouspalveluista, toimitilapalveluista, henkilöstöpalveluista ja turvallisuuspalveluista. Haluamme jokaisen palvelun edustavan alansa huippua ja tuottavan asiakkaillemme positiivisia elämyksiä.

Toimimme vastuullisesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti, kunnioittaen ympäristöarvoja tuottamalla parasta palvelua. Haluamme olla asiakkaallamme paran kumppani kaikissa palveluissamme.

LEAN- kerralla oikein malli on SOLissa palvelun sydän. LEAN ajatusmallia toteutetaan niin asiakaskohteissa kuin SOLin kaikissa omissa prosesseissa. Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan kokemaa arvoa (laatua) ja prosessin virtausta keinona hukan pienentäminen.

LEAN auttaa tunnistamaan ja eliminoimaan hukkaa, parantamaan asiakas-arvoa (laatu), lyhentämään läpimenoaikaa ja pienentämään kustannuksia. Hukka on mitä tahansa, joka lisää kustannuksia tai aikaa antamatta lisäarvoa.

”Kerralla oikein on toimintajärjestelmän mukaista toimintaa”